Wesprzyj budowę kaplicy św. Jakuba

w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach

  

Wesprzyj budowę kaplicy św. Jakuba

Ufundujmy kaplicę św. Jakuba 

Na naszych oczach powstaje Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, którego budowa dobiega końca. Ks. kard. Stanisław Dziwisz wyraził zgodę, by jedna z kaplic Centrum została poświęcona św. Jakubowi Apostołowi. Ten przywilej nadany czcicielom św. Jakuba wiąże się potrzebą zgromadzenia funduszy na godne urządzenie i wystrój kaplicy. 

Dane do przelewów:
Bractwo św. Jakuba Ap.
w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20, 32-091 Michałowice
Polska

Numery kont:
26 85890006 0180 0550 5627 0004

Konta dla wpłat z zagranicy:
CODE SWIFT (BIC): POLU PL PR
IBAN PLN PL 26 85890006 0180 0550 5627 0004
IBAN EUR PL 80 85890006 0180 0550 5627 0002
IBAN USD PL 10 85890006 0180 0550 5627 0001

W tytule przelewu:
Darowizna na cele kultu religijnego
Budowa kaplicy św. Jakuba

Wszyscy darczyńcy zostaną trwale upamiętnieni w pamiątkowym albumie, a nazwiska najhojniejszych będą umieszczone na kamiennych tabliczkach w kaplicy.

W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba Ap.

ks. kan. Ryszard Honkisz
dr Franciszek Mróz